Sivuston käyttöehdot

Tämä sivusto perustuu LähiTapiolan näkemyksiin taloudesta ja sijoitusmarkkinasta. Tällä sivustolla esitettyä tietoa ei ole tarkoitettu kehotukseksi käydä kauppaa sijoitustuotteilla tai –palveluilla, eikä tätä sivustoa tule yksinomaan käyttää sijoituspäätöksen perustana.

Asiakkaan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua sijoituskohteen myyntiasiakirjoihin, jotka ovat saatavissa kyseisen palvelun tarjoajalta. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä historiallinen tuotto ole tae tulevasta. Sijoitukseen sisältyvän riskin kantaa aina asiakas.

Näiden sivujen omistusoikeus, tekijänoikeus sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat LähiTapiolalle, ellei erikseen toisin ole ilmoitettu. Sivujen sisällön tai ulkoasun kopioiminen, levittäminen, muuttaminen tai minkäänlainen kaupallinen hyödyntäminen ilman LähiTapiolan erikseen kirjallisesti antamaa lupaa on kielletty.

Tämä sivusto on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen käyttöön. Kaikki oikeudet pidätetään. Sivustoa siteerattaessa on lähteenä mainittava LähiTapiola. Tietojen säilyttäminen omalla tietokoneella tai tulostaminen henkilökohtaista käyttöä varten on sallittua.
LähiTapiolalla on oikeus tallentaa ja analysoida sivuilla asiointia koskevia tietoja palvelun laadun ja toiminnallisuuden parantamiseksi. LähiTapiola voi myös hankkia tällaista tietoa luotettavilta kolmansilta osapuolilta. Kerätystä tiedosta ei voida tunnistaa yksittäistä henkilöä.

LähiTapiolan käsityksen mukaan tällä sivustolla esitetty aineisto on totuudenmukaista ja oikein julkaisuhetkellä. LähiTapiola ei kuitenkaan takaa sivuston sisältämien tietojen oikeellisuutta eikä vastaa esitetyn aineiston mahdollisista virheistä, puutteista tai soveltumattomuudesta.

Palveluntarjoajat: Omaisuudenhoito, toimeksiantojen välittäminen ja sijoitusneuvonta LähiTapiola Varainhoito Oy. Säästö- ja sijoitusvakuutukset LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö. Kiinteistöpääomarahastot LähiTapiola Kiinteistöpääomarahastot Oy. Kiinteistövarainhoito LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy.