Mallisalkut: Olemme lisänneet osakkeiden painoa salkuissamme

Mallisalkuista saa vinkkejä oman sijoitussalkun rakentamiseen. Mallisalkut koostuvat LähiTapiola-rahastoista.

Maailmantalouden elpyminen on nyt hyvin laaja-alaista. Allokaatiomallimme puoltavat osakkeiden ja riskipitoisimpien korkosijoitusten ylipainotusta. Pitkien korkosijoitusten osuutta vastaavasti vähennetään.

Olemme lisänneet osakkeiden painoa salkuissamme.

 

Omatoimisen sijoittajan apuväline

Mallisalkut on tarkoitettu apuvälineeksi omatoimiselle sijoittajalle, joka tekee sijoitukset itse suoraan mallisalkkujen mukaisiin rahastoihin joko kertasijoituksena tai useassa erässä. Parhaiten ne sopivat toteutettavaksi useamman tuhannen euron kertasijoituksille.
Mallisalkut koostuvat LähiTapiola-rahastoista ja ne perustuvat Varainhoidon sijoitusnäkemykseen. Mallisalkkuja päivitetään useamman kerran vuodessa, kun Varainhoito päivittää sijoitusnäkemystänsä.
Mallisalkut on rakennettu kolmelle riskinsietokyvyltään erilaiselle sijoittajalle, joita ovat varovainen, tuottohakuinen ja erittäin tuottohakuinen.