YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteilla 10-vuotisjuhla

Kymmenen vuotta sitten otettiin vastuullisessa sijoittamisessa merkittävä askel, kun Yhdistyneitten Kansakuntien eli YK:n alaisuudessa valmisteltiin vastuullisen sijoittamisen periaatteet, joihin kansainvälinen sijoittajayhteisön ja sijoitusalan toimijoiden toivottiin sitoutuvan. Mitä kymmenessä vuodessa on saatu aikaan?

YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden 10-vuotissyntymäpäiviä vietetään työn merkeissä, sillä yhdistys on järjestänyt eri puolilla maailmaa seminaareja, joissa pohditaan seuraavan vuosikymmenen painopistealueita. Toukokuun 27. päivänä oli Suomen vuoro, kun Espoossa LähiTapiolan tiloissa yhdessä Finsifin (Finland’s Sustainable Investment ry) kanssa järjestetyssä tilaisuudessa nelisenkymmentä osallistujaa Finsifin jäsenorganisaatioista pohti vastuullisen sijoittamisen tulevaisuutta yhdessä UN PRI:n (UN Principles for Responsible Investment, UN PRI) asiantuntijoiden kanssa.

Vastuullisuusperiaatteet tulee ottaa osaksi arkea

YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet käsittelevät ympäristö-, sosiaalisten ja yhtiöiden hallintotapaan liittyvien tekijöiden huomioonottamista sijoittamisessa. Englanniksi käytetään usein lyhennettä ESG, jotka tulevat sanoistaEnvironmental, Social, Governance.

Vastuullisuusperiaatteet tulee ottaa käyttöön osaksi arjen prosesseja ja käytäntöjä, pelkkä allekirjoitus ei riitä. Lisäksi periaatteet edellyttävät aktiivisuutta sekä omistajana ja sidosryhmien kanssa.

Ultimately, the success of the PRI will not be measured by its ability to engage the investor world in dialogue about change, but by its ability to influence their investment practices. And the impact this has on the lives of current and future generations, and indeed on the planet itself.

- From principles to performance -raportti

1506 jäsentä ja hoidossa 62 biljoonaa dollarin verran sijoitusvarallisuutta

YK:n vastuullisen sijoittamisen yhdistys teetti ulkopuolisella konsulttitoimistolla riippumattoman arvioinnin ensimmäisen vuosikymmenen toiminnan vaikutuksista. Raportti on julkinen ja se löytyy YK:n vastuullisen sijoittamisen eli PRI:n verkkosivuilta. Selvityksen mukaan yhdistys on kuluneiden 10 vuoden aikana vakiinnuttanut asemansa ja onnistunut levittämään tietoa vastuullisesta sijoittamisesta.

Kymmenen vuoden aikana allekirjoittajien määrä on kasvanut noin 100:sta yli 1500 allekirjoittajaan. Allekirjoittamalla periaatteet sijoitusalan organisaatiot sitoutuvat huomioimaan periaatteet toiminnassaan, toimimaan niiden mukaisesti ja raportoimaan omasta edistymisestään. Kasvaneen allekirjoittajamäärän johdosta myös periaatteisiin sitoutuneiden toimijoiden hoidossa olevan varallisuuden määrä on kasvanut huimasti.

– PRI:llä on maailmanlaajuisesti 1 506 jäsentä. Osa heistä on instituutiosijoittajia, osa varainhoitajia ja osa finanssialan palveluntarjoajia. Jäsenemme hallinnoivat yhteensä 62 biljoonan dollarin arvoista sijoitusvarallisuutta. Koska uudet jäsenet vasta opettelevat vastuullista sijoittamista, kaikkia näitä sijoituksia ei vielä kuitenkaan hallita YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti, kertoi PRI:n toimitusjohtaja Fiona Reynolds. Katso Fionan presentaatio ja puhe tästä.

Tulevan vuosikymmenen tavoitteet korkealla

Konsulttitoimiston selvitys antaa eväitä myös PRI:n toiminnan kehittämiseen. Koska PRI:n tavoitteena on tietoisuuden kasvattamisen lisäksi toimintaan vaikuttaminen, ei pelkkä muutosta koskevan dialogin edistäminen riitä.

– Tulevaisuudessa meidän tulisi kehittää toimintaamme neljällä eri osa-alueella. Meidän pitää selkiinnyttää PRI:n tavoitteita ja päästä yhteisymmärrykseen siitä, mitkä asiat asetetaan etusijalle. Se on haasteellista, koska jäsenistöllämme on hyvin erilaisia tarpeita, Fiona Reynolds sanoi.

– Meidän tulee myös valvoa paremmin sitä, että kaikki jäsenet, jotka ovat allekirjoittaneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet, myös noudattavat niitä käytännössä. Eri puolilla maailmaa olevat allekirjoittajat voivat olla hyvinkin eri vaiheessa vastuullisuuden toteuttamisessa. Esimerkiksi Pohjoismaiset toimijat ovat pitkällä verrattuna vähemmän kehittyneillä alueilla toimiviin jäseniin.

– Toimintaamme halutaan myös tuoda konkreettista mitattavuutta. Meidän pitäisi esimerkiksi pystyä osoittamaan, kuinka paljon rahaa sijoitetaan ympäristöystävälliseen talouteen ja kestävään infrastruktuuriin, tai kuinka suuri osa sijoituksista on estetty ohjautumasta ei-vastuullisiin käytäntöihin.

Raportin mukaan yhdistyksen onnistumista mitataan loppujen lopuksi sillä, miten yhdistys on onnistunut muuttamaan sijoitusmaailman toimijoiden sijoituskäytäntöjä ja mikä vaikutus sillä on nykyisiin ja tuleviin sukupolviin ja maapalloon. Yhä useampi PRI:n allekirjoittaja onkin laajentanut näkökulmaansa vastuullisuudesta kestävän kehityksen tavoitteisiin. Yleisiä työn alle otettua tavoitetta olivat ilmastonmuutoksen torjuminen, sukupuolten välinen tasa-arvo sekä kestävän kehityksen mukaiset kaupungit ja yhteisöt.

Mihin YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden allekirjoittaja sitoutuu?

1. Liittämään ESG-asiat osaksi sijoitusprosesseja

2. Toimimaan aktiivisena omistajana ja sisällyttämään ESG-asiat omistajakäytäntöihinsä

3. Edistämään sijoituskohteidensa asianmukaista ESG-raportointia

4. Edistämään vastuullisen sijoittamisen periaatteiden käyttöönottoa sijoitustoimialalla

5. Edistämään vastuullista sijoittamista yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa

6. Raportoimaan toimistaan ja vastuullisen sijoittamisen edistymisestä

 
Teksti: Leena Koskenlaakso ja LähiTapiola
Kuvat: Roope Permanto