Miksi vihreät lainat ovat nyt suosittuja?

Markkinat ovat tunnetusti luovia keksimään uusia finanssituotteita. Niin kutsutut vihreät lainat ovat eräs viime aikojen menestyksistä. Muutamassa vuodessa markkinat ovat kolminkertaistuneet, ja tänä syksynä Suomessakin laskettiin liikkeelle ensimmäinen vihreä laina. Mistä suosio johtuu? Missä on sijoittajan hyöty?

Vihreillä lainoilla (engl. green bond) tarkoitetaan kuntien, yritysten ja erilaisten yhteisöjen liikkeelle laskemia velkakirjoja, joilla kerätty raha on korvamerkitty erilaisiin ynmpäristöystävällisiin hankkeisiin. Tavanomaisia kohteita ovat esimerkiksi investoinnit uusiutuvaan energiaan ja projekteihin, jotka lisäävät energiatehokkuutta.

100 miljardin dollarin markkina

Maailman ensimmäisen vihreän lainan laski liikkeelle Euroopan investointipankki jo vuonna 2007. Kesti kuitenkin muutaman vuoden, ennen kuin markkina lähti voimakkaaseen kasvuun.

Vuoden 2014 aikana green bond -markkina kolminkertaistui noin 33 miljardiin dollariin, ja tänä vuonna on rikottu jo 100 miljardin rajapyykki. Erityisesti parin viime vuoden aikana yritysten ja kuntien liikkeelle laskemien vihreiden lainojen osuus on kasvanut merkittävästi

vihreät lainat

Suomessa Kuntarahoitus on toiminut loistavana edelläkävijänä syyskuussa 2016 laskemalla liikkeelle Suomen ensimmäisen green bondin. Kuntarahoitus aikoo investoida lainasta kerätyt pääomat muun muassa koulurakennuksiin ja Länsimetroon.

Vaikka vihreä nyt vetääkin, suhteessa koko globaaliin, noin 100 biljoonan dollarin lainamarkkinaan green bond -markkina edustaa vielä vain murto-osaa. Kasvunäkymät ovat kuitenkin suotuisat, kun yhteiskunta siirtyy Pariisin ilmastosopimuksen myötä entistä ympäristöystävällisempään suuntaan

Edullista rahoitusta ja verohelpotuksia

Pariisin sopimuksen tavoitteet ovat kovat: 195 maata on sitoutunut rajoittamaan ilmaston lämpenemisen maksimissaan kahteen asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna. Nyt tarvitaan suuria investointeja vähäpäästöiseen energiaan ja energiatehokkuuteen!

Lainamarkkinat ovat perinteisesti olleet tehokas rahoituskanava erilaisiin isoihin infrahankkeisiin. Onkin luonnollista, että vihreitä investointeja rahoitetaan nimenomaisesti green bondeilla. Monesti lainan liikkeellelaskija pystyy saamaan vihreää rahoitusta hieman edullisemmin kuin perinteistä viitelainaa. Tulevaisuudessa liikkeellelaskija voi myös saada erilaisia verohelpotuksia vihreistä lainoista tai investoinneista.

Miksi sijoittaja näkee vihreää?

On huomioitava, että harva taho laskee liikkeelle lainoja tai sijoittaa ympäristöä ajatellen, ellei se ole myös taloudellisesti kannattavaa.

Positiivista on kuitenkin se, että sijoittajat ovat koko ajan kiinnostuneempia ympäristöstä. Viime aikoina on perustettu erilaisia ESG-rahastoja (environmental, social, governance), joiden mandaattiin kuuluu sijoittaa pääomia täysin tai osittain vastuullisesti.

Pelkkä huoli ympäristöstä ei aja sijoittajia vihreisiin lainoihin – joiden juokseva tuotto on matalampi. Sijoittajan mielessä on myös huoli tulevaisuuden tuottopotentiaalista: sijoitusten arvo voi nimittäin laskea merkittävästi, jos portfoliossa olevien saastuttavien yritysten omaisuuserien arvot putoavat, kun ympäristösääntely tiukentuu (nk. stranded assets).