Näillä markkinoilla ruuhkaa – mitä sijoittajan kannattaa nyt välttää?

Sijoittaja on pohjimmiltaan laumaeläin. Kun yksi laumasta havaitsee lupaavan tuottomahdollisuuden, muut seuraavat perässä. Tieto tuottomahdollisuuksista leviää markkinoilla ja houkuttelee uusia sijoittajia haaskalle. Lopulta sijoituskohteissa alkaa olla tungosta. Missä nyt on ruuhkaisinta?

Sijoittajien ruuhkasta käytetään rahoitusmaailmassa nimitystä crowding tai herding. Kun tungos kasvaa äärimmilleen, muodostuu finanssikupla*, joka lopulta puhkeaa.

Riski ruuhkautumiselle ja finanssikuplien muodostumiselle on tällä hetkellä erityisen korkealla: korot ovat ennätyksellisen alhaisella tasolla ja likviditeettiä on tarjolla runsaasti.

 

Kuplariski koholla

 

Halpa raha on saanut kuplariskin koholle osake- ja korkomarkkinoilla.

Keskuspankkirahaa on virrannut eurooppalaisiin valtionlainoihin ja yrityslainoihin siinä määrin, että lainojen tuottokehitys on herkkä äkillisille käänteille. Euroopassa yrityslainat ovat alttiita sekä korkojen nousulle että luottoriskin uudelleenhinnoittelulle.

finanssikupla
Rahoitusmarkkinoiden kuplia tutkinut nobelisti Robert Shiller on kuvannut finanssikuplaa näin: Hintojen voimakas nousu kannustaa uusia toimijoita sijoittamaan kohteisiin, joiden hinnat eivät enää heijasta todellista arvoa. Ostoinnostusta ruokkivat osittain kateus ja uhkapelin viehätys, jotka saavat sijoittajat unohtamaan sijoituskohteen todellisen arvon.

 

Osakkeiden arvostustasot ovat historiallisen korkeita, mutta varsinaista kuplaa osakkeissa tuskin on. Osakemarkkinoiden sisällä sen sijaan kuplii:

Finanssikriisin jälkeen sijoittajat ovat ohjanneet kiihtyvällä vauhdilla varojaan vähemmän heiluviin, turvallisina pidettyihin osakkeisiin. Tämän seurauksena erityisesti yhdysvaltalaisissa matalan riskin osakkeissa (low volatility) alkaa olla tungosta. Merkkejä käänteestä on jo nähtävissä, kun matalariskisten osakkeiden heilunta on ajoittain kasvanut markkinaindeksejä suuremmaksi.

Investointipankki UBS:n kehittämän ”crowding”-indikaattorin perusteella toimialoista ruuhkaiselta näyttää tällä hetkellä IT-toimiala Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Yksittäisistä osakkeista suuret indeksinimet, kuten Alphabet (Google), Amazon, Microsoft ja Samsumg ovat ruuhkaisia. Sijoittajien rahavirrat passiivisiin indeksituotteisiin ovat lisänneet markkina-arvoltaan suurimpien indeksinimien ruuhkaisuutta.

 

Miksi ruuhka on pahasta?

 

Ruuhkaiset sijoituskohteet ovat alttiita äkillisille negatiivisille käänteille, joten riskiä kaihtavan sijoittajan kannattaa niitä vältellä. Käänteen voi aiheuttaa esimerkiksi jokin ulkoinen shokki, kuten yllättävästä vaalituloksesta johtuva politiikanmuutos.

Kuplariskin tunnistamisessa auttaa yksinkertainen käytännön havainto: Kuplassa sijoittajat tuntuvat olevan yhtä mieltä siitä, että sijoituskohde on kallis, mutta samalla he uskovat pääsevänsä sijoituksesta hyvissä ajoin eroon, ennen kuin kurssit kääntyvät ja kupla puhkeaa.