LähiTapiola-rahastot tähtivedossa

Heinäkuun lopulla 46:lla Suomeen rekisteröidyllä rahastolla oli puolueettoman rahastoluokittajan Morningstarin paras luokitus eli viisi tähteä. Näistä viisi on LähiTapiola-rahastoja.

Vertailuryhmänsä huippuun kuuluvat LähiTapiola 2025, Korkomaailma, Maailma 20, Maailma 50 ja Maailma 80. Morningstar vertailee rahastoja niiden kolmen vuoden tuottohistorian perusteella, tuoton vaihtelut ja rahaston palkkiot huomioiden.

Suomeen on rekisteröity noin 600 sijoitusrahastoa, joista heinäkuun vertailun mukaan 46:llä on Morningstarin paras luokitus. LähiTapiola-rahastoja on yhteensä 31 ja viidellä on täydet viisi tähteä eli paras luokitus. LähiTapiola-rahastojen osuus viiden tähden rahastoista on yli 10 prosenttia, vaikka LähiTapiola-rahastojen osuus Suomeen rekisteröidyistä rahastoista on hieman yli 5 prosenttia. Näin ollen LähiTapiola-rahastot ovat kovassa tähtivedossa.

Suomeen rekisteröityjen rahastojen vertailu Morningstarilla toteutetaan laajemmassa vertailuryhmässä, jossa suurin osa rahastoista on rekisteröity ulkomaille. Morningstar vertailee noin 600 suomalaisrahastoa, jotka ovat mukana yli 12 500 rahaston vertailussa.

Viiden tähden Maailma-varainhoitorahastot tarjoavat helpon ja tehokkaan tavan sijoittaa

LähiTapiola Varainhoidon pääekonomisti, apulaisjohtaja Jari Järvinen hoitaa neljää viiden tähden Maailma-rahastoa.

”Paras Morningstar-luokitus ja lukuisat muut puolueettomat tunnustukset osoittavat, että pitkäjänteinen tapamme hoitaa sijoituksia toimii sijoitusasiakkaidemme hyväksi. Haluankin tässä yhteydessä kiittää asiakkaitamme luottamuksesta ja mahdollisuudesta hoitaa varojanne, Järvinen sanoo.”

Maailma-rahastot tarjoavat säästäjälle ja sijoittajalle helppoa ja tehokasta varainhoitoa neljälle erilaiselle riskiprofiilille.

Tavoiterahastossa markkinaheilunta ei pakota epäedullisiin ratkaisuihin

Parhaan reittauksen saaneen LähiTapiola 2025 –rahaston salkunhoitajana toimii senior varainhoitaja Mari Vanninen. LähiTapiola 2025 on niin sanottu tavoiterahasto, jonka nimessä oleva vuosiluku kertoo tavoitevuoden. Aluksi sijoitusten pääpaino on osakkeissa, koska sijoitusaika on pidempi. Osakkeilla saavutettu arvonnousu pyritään säilyttämään, ja tavoitevuoden lähestyessä varoja siirretään pienempiriskisiin korkosijoituksiin. Tavoitevuoden jälkeen rahastossa on vain korkosijoituksia.

”Tavoitevuoteen sidottu sijoitusfilosofia auttaa siinä, että salkunhoitaja voi keskittyä hieman pidemmällä aikavälillä tuottoa tuoviin sijoitusratkaisuihin ja että viime vuosina voimistunut markkinaheilunta ei pakota sijoitusten realisointiin epäedullisella hetkellä, Vanninen kertoo.”

Mielenkiintoisia mahdollisuuksia kehittyviltä markkinoilta

Säästäjälle nykytilanne on muodostunut haastavaksi: matala korkotaso ei houkuttele ja osakkeiden hinnat ovat korkealla useilla perinteisillä arvostusmittareilla arvioituna. Mistä säästäjä voi odottaa tuottoa tulevaisuudessa?

”LähiTapiola-yhdistelmärahastot tarjoavat edelleen houkuttelevan vaihtoehdon säästäjälle. Maailma-rahastot ovat yhdistelmärahastoja, jotka sijoittavat varansa maailmanlaajuisesti osakkeisiin ja korkoihin. Yhdistelmärahastojen hoitamisessa riskienhallinta on olennaisessa roolissa, sillä rahaston salkunhoitaja punnitsee jatkuvasti sitä, minkälaisia riskejä missäkin tilanteessa kannattaa ottaa. Tällä hetkellä esimerkiksi kehittyvien markkinoiden osakkeet tarjoavat mielenkiintoisia mahdollisuuksia seuraavan 3-5 vuoden sihdillä”, Järvinen sanoo.

”LähiTapiola 2025 –rahastossa on ylipainotettu kehittyviä markkinoita korkopuolella ja osakesijoituksissa hyödynnetty muun muassa LähiTapiola-rahastoista teema- ja tyylirahastoja, kuten Hyvinvointi-, Kuluttaja- ja Kasvu-rahastoja, jotka tarjoavat maailmanlaajuista hajautusta eri sijoitusteemojen ympärillä”, Mari Vanninen kertoo.

Lue lisää Morningstarin uutisesta.

Tutustu menestyneisiin rahastoihin ja merkitse niitä ilman merkintäpalkkiota.

Teksti: LähiTapiola
Kuva: Mari Nevanperä-Hyvönen