LähiTapiola edistää kiinteistöjen energiatehokuutta

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito on sitoutunut juuri solmitun energiatehokkuussopimuksen tavoitteisiin, jonka mukaan yhtiö pyrkii vähentämään hallinnoimiensa kiinteistöjen energiankäyttöä ja kannustamaan myös tilojen vuokralaisia ja käyttäjiä pohtimaan omaa energiankulutustaan.

Kiinteistöala solmi 14.10.2016 työ- ja elinkeinoministeriön, ympäristöministeriön ja Energiaviraston kanssa energiatehokkuussopimuksen vuosille 2017-2025.

Energiatehokkuussopimukset ovat merkittävä osa energia- ja ilmastostrategian toteutusta ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa. Nyt solmitulla kiinteistöalan toimialakohtaisella sopimuksella on tavoitteena vähentää kiinteistöalan energiankäyttöä vuoteen 2025 mennessä vähintään 7,5 prosenttia vuoden 2016 tasosta. Tavoitteeseen on tarkoitus päästä yhdessä vuokra-asuntoyhteisöjen ja toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelmiin sitoutuneiden kiinteistöalan toimijoiden kanssa.

LähiTapiola on sitoutunut lisäämään uusiutuvan energian tuotantoa

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito on sitoutunut energiatehokkuutta parantavien toimenpiteiden tekemiseen sekä omistamissaan vuokra-asuntoyhteisöissä että toimitilakiinteistöissä. Uudessa sopimuksessa tavoitteena on vähentää LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon hallinnoiman kiinteistökannan energiankulutusta 7,5 prosenttia vuoteen 2025 mennessä vuoden 2016 tasosta.

Nyt solmittu sopimus on jatkoa LähiTapiolan pitkäjänteiselle energiatehokkuustyölle, sillä LähiTapiola oli mukana energiatehokkuussopimuksessa jo kuluvallakin, ensimmäisellä sopimuskaudella 2010 – 2016.

”LähiTapiolalle ympäristövastuu merkitsee luonnonvarojen tehokasta ja säästävää käyttöä, riskien hallintaa sekä ympäristöasioiden sisällyttämistä päivittäiseen toimintaan ja päätöksentekoon. Olemme sitoutuneet vähentämään omistamiemme kiinteistöjen energiankulutusta ja lisäämään uusiutuvan energian tuotantoa”, kertoo LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon kiinteistöjohtaja Reetta Räsänen.

Kuluvan kauden kokonaisenergian säästötavoite saavutettu LähiTapiolassa

Räsäsen mukaan LähiTapiola on tehnyt aktiivisesti työtä energiatehokkuuden edistämiseksi omistamissaan kohteissa jo pitkään, ja tulokset ovat olleet erinomaisia.  Vielä voimassa olevan energiatehokkuussopimuksen 2010–2016  kokonaisenergian säästötavoite on LähiTapiolan osalta saavutettu jo ennen sopimuskauden päättymistä.

”Monien kiinteistöissä toteutettujen energiatehokkuushankkeiden ja energiaa säästävien toimenpiteiden lisäksi olemme investoineet aurinko- ja tuulivoimaan.  Jatkamme myös alkavalla energiatehokkuussopimuskaudella jo aloitettua työtä, jotta saavutamme haasteellisen tavoitteen.”

Ensimmäinen energiatehokkuussopimuskausi päättyy vuoden lopussa. Toimialan yhteiset kokonaistavoitteet toimitilakiinteistöjen osalta ylitettiin jo viime vuoden loppuun mennessä ja vuokra-asuntoyhteisöjenkin tavoitteesta jo 88 prosenttia oli saavutettu. Näin ollen myös vuokra-asuntoyhteisöjenkin tavoitteeseen pääseminen näyttää todennäköiseltä.

Teksti: LähiTapiola
Kuvat: Laura Kotila, valtioneuvoston kanslia ja Mari Nevanperä-Hyvönen